Vi opfordrer alle medlemmer til at agere nøjagtig efter Sundhedsministeriets retningslinjer. Det betyder, at man:

 • Under ingen omstændigheder skal tage i haven, hvis man har været i nærheden af nogen, der er/måske er smittede
 • Bliver på sin hjemmeadresse, hvis man har det skidt eller er i (selv)karantæne
 • Kun tager i haven, hvis man reelt har mulighed for at holde afstand til andre
 • Ikke forsamles i grupper over 10 personer og sørger for, at alt socialt foregår udenfor med minimum 2 meters afstand
 • Sørger for god håndhygiejne

Se myndighedernes retninglinjer her: https://www.sst.dk/da/corona/Borgere 
og her (for borgere over 65 år): https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

På baggrund af regeringens anbefalinger, har vi derfor valgt at indføre en række begrænsninger i aktiviteter i Fjordglimt.

 • Generalforsamlingen er aflyst
 • Standerhejsning er aflyst
 • Aktiviteter i alle fællesområder er for nuværende indstillet. Det gælder:
  • Komposthaven
  • Fælleshuset
 • Vurderingsnævnet begrænser sine aktiviteter væsentligt. Der må derfor regnes med forsinkelser ifbm ønske om salg af have. 
 • Bestyrelsen afholder kun møder online
 • Skærpet fokus på at regler om renovation overholdes. 

Bestyrelsen følger løbende situationen og vil opdatere anbefalingerne i takt med udviklingen. 

Vi håber at alle vil hjælpe til og passe godt på hinanden. Så skal det nok blive en god sæson alligevel 🙂

 

 109 total views