Haveselskabet Fjordglimt sæson 2021

Nyhedsbrev

 

Kære alle,

Nu er sæson 2021 gået i gang, og vi kan glæde os til mange gode timer i haverne. 

COVID-19 situationen betyder, at der stadig er visse restriktioner ifht. at samles. Det tager vi alvorligt. Vi må passe på hinanden og finde nye løsninger.

Bl.a. betyder dette, at vi ikke afholder en fælles standerhejsning ved sæsonstart i år.  I stedet vil vi med dette brev informere, om stort og småt, der er på tegnebrættet for vores forening den kommende sæson.

 

Vejen

Vi vil i løbet af foråret få vejen skrabet og tromlet, for at lukke de mange huller der er opstået. Derefter er det vigtigt at vi alle husker at lukke hullerne, så snart de begynder at vise sig.

 

Adgang for Beredskabet

Vi fik i sæson 2020 flyttet hækkene ind i de indvendige svinghjørner, for at sikre at vores vej er bred nok til at Beredskabet kan komme til, hvis det skulle blive nødvendigt. I forlængelse heraf er det også vigtigt at hækken langs resten af vejen ikke bliver for bred. Der er pt. flere steder hvor hækken er meget bred. Fremadrettet vil hækkene skulle klippes ind til max 25 cm fra stammen. 

 

Komposthaven (have 10)

Vi fik i sæson 2020 påbud fra Park og Natur om at føre have 10 tilbage til almindelig kolonihave. Vores komposthave er derfor blevet nedlagt, og have 10 er blevet solgt som almindelige have.  Det er ærgerligt, men kunne ikke være anderledes. Så fremadrettet må vi finde andre løsninger.

 • Almindeligt haveaffald kan vi med fordel kompostere i egen have og bruge til jordforbedring. https://www.bolius.dk/lav-din-egen-superkompost-16576
 • Ifbm. de 2 x hækkeklipning opstiller vi containere til bortskafning af afklip. Containerne vil absolut kun være til haveaffald. 

   

Venteliste ifbm salg af kolonihaver

Ved ændring i kolonihaveloven i 2014 blev det besluttet, at der skal føres ventelister over de der er interesserede i at købe en kolonihave, og at vi skal bruge denne venteliste ved salg. Læs evt. mere her: https://naturstyrelsen.dk/media/131641/endelig-version-kolonihavevejledning.pdf

Det har taget tid for Kolonihaveforbundet og de enkelte kredse at tage stilling til, hvordan dette krav skal praktiseres. Men ved indgåelse af den nye lejekontrakt med kommunen i 2020 blev det understreget, at de skal indføres nu. Nordjysk Kreds har netop udsendt retningslinjer for, hvordan de foreslår at vi gør. Dvs. at vi fremadrettet kommer til at lave en ny procedure for salg. Den vil bl.a. indeholde:

 • Alle interesserede køber skal oprettes på ventelisten via Kolonihaveforbundets dialognet. Det skal ske ved henvendelse til bestyrelsen. Det koster 200 kr om året at stå på ventelisten.
 • Kolonihaver til salg tilbydes til den der står øverst på ventelisten. Vi kan således ikke frit sælge til hvem vi skulle have lyst til.   

Den nye procedure træder i kraft i Fjordglimt d. 1/5 2021

 

Renovation

Vi har i år 3 medlemmer af foreningen, som hjælper med at køre vores affaldscontainere ud til tømning. Lad os gøre det så nemt som muligt for dem, ved at sørge for ikke at overfylde containerne. Renovationscontainerne tømmes onsdag i lige uger. 

 

Generalforsamling 

Hvis COVID-19 situationen tillader det, vil vi afholde generalforsamling tirsdag d. 11. maj. Det vil som sidst blive afholdt på KaffeFair, Strandvejen 19. I vil modtage yderligere information i en separat indkaldelse. 

 

Årshjul 2021

 • Hækkeklipning:
  • 1. gang: 25. juni – 11. juli
  • 2. gang: 3. sep.- 19. sep 
 • Opsætning af containere til haveaffald
  • 9-11 juli (afhentning mandag d. 12)
  • 17-19 september (afhentning mandag d. 20)
 • Generalforsamling: 11/5 2021 
 • Åbent hus i Fælleshaven til en øl/vand: Afventer COVID19 status
 • Præmiefest i Vejgaard Hallen: Afventer COVID19 status
 • Vandaflæsning: 23/10 2021
 • Vandlukning: 31/10 2021.

 

Generel information

Husk at fjerne skrald/byggeaffald etc. der måtte ligge i haverne. Dette vil være i fokus ved haveeftersyn d. 3/5

Hold dig opdateret gennem vores facebookgruppe og hjemmeside:

 

Vi ønsker jer alle en god sæson!

Mvh. bestyrelsen

 

 49 total views